Administratívna budova firmy Rekonštrukta Nitra

 

 

 

 

rekonštrukcia administratívno-prevádzkovej

 

budovy firmy rekonštrukta nitra spo?ívala vo vyvorení nadstavby tretieho nadzemného podlažia na jestvujúcu budovu a nového predsadeného schodiskového priestoru

 

naša firma v roku 2000 spracovala kompletnú projektovú dokumentáciu (architektonický návrh, projekt pre stavebné povolenie a realiza?ný projekt)

 

 

***