Autocentrum OPEL Nitra

 


 

autocentrum OPEL MaH s.r.o. bratislava poskytuje komplex služieb spojených s predajom nových áut - t.j. vlastný predaj, záru?ný servis, drobné opravy, pneuservis, umyvárka áut a podobne.

stavba bola v našej firme projektovaná v roku 1996 v spolupráci s architektonickým ateliérom in antis nitra, pod?a architektonického návrhu ing.arch. tibora zelenického.

naša firma spracovala kompletný projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby


***