fotogaléria

Volkswagen - elektrické systémy s.r.o. Nitra, závod Zlaté Moravce

 

 

 

stavba v areáli závodu calex zlaté moravce spo?ívala v rekonštrukcii jestvujúcich objektov na prevádzku závodu volkswagen elektrické systémy s.r.o. nitra vyrábajúceho kompletné kábelové elektroinštala?né zväzky do osobných áut.

 

boli vytvorené nové výrobné, skladovacie a administratívno- sociálne priestory. naša firma spracovala kompletnú projektovú dokumentáciu (štúdia, zadanie, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby) a zabezpe?ila kompletnú inžiniersku ?innos?. spolupracovala pri realizácii stavby (autorský dozor, stavebný dozor)

***