Polyfunk?ný dom Nitra

 

- Štefánikova trieda

 


 

objekt v centre mesta nitry na štefánikovej triede slúži ako polyfunk?ná budova, na obchodno-kancelárske ú?ely, v hornom podlaží obsahuje bytové priestory

v našej firme bol projektovaný v spolupráci s architektonickým ateliérom 4M nitra, pod?a architektonických návrhov ing.arch.antona mikuláša

vypracovali sme kompletný projekt pre stavebné povolenie a realiza?ný projekt v roku 1996

 

***