Závod VAC Horná Streda

 

 

stavba spo?ívajúca vo vytvorení kompletného areálu, zah??ajúca vytvorenie výrobných, skladovacích a administratívno-sociálnych priestorov pre výrobnú ?innos? (výroba a kompletizácia stavebných elektrotechnických prvkov) závodu vacuumschmelze s.r.o. horná streda, a to rekonštrukciou jestvujúcich objektov, ako i realizáciou objektov nových.

je projektovaná a realizovaná vo viacerých etapách (v sú?asnosti sa realizuje 4.etapa). naša firma zabezpe?uje kompletnú predprojektovú, projektovú a inžiniersku ?innos? a spoluprácu pri výstavbe (autorský dozor, stavebný dozor)

 

- I.etapa   (1998)

- II.etapa  (1998)

- III.etapa (2000)

- IV.etapa  (2001)

 

***