Volkswagen - elektrické systémy s.r.o. Nitra

 


 

stavba na okraji nitry, v priemyselnej zóne ?asti krškany spo?ívala v rekonštrukcii jestvujúceho areálu slúžiaceho na skladovacie ú?ely na závod vyrábajúci kompletné kábelové elektroinštala?né zväzky do osobných áut. boli vytvorené nové výrobné, skladovacie a administratívno- sociálne priestory. naša firma spracovala kompletnú projektovú dokumentáciu (štúdia, zadanie, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby) a zabezpe?ila kompletnú inžiniersku ?innos?. spolupracovala pri realizácii stavby (autorský dozor, stavebný dozor)

 ***