Milan Žitný (1955)

 

 

 

 

odborne spôsobilý technik na vybrané ?innosti vo výstavbe v oblasti technických zariadení budov, klimatizácia, priemyselná vzduchotechnika, vykurovanie, vetranie, zdroje tepla

 

 absolvent Strednej priemyselnej školy stavebnej a nadstavbového odborného štúdia organizovaného energetickým inštitútom, ukon?eného odbornou skúškou ako "tepelný technik - špecialista"

 

projek?nou ?innos?ou v odbore technických zariadení budov sa zaoberá sústavne od roku 1975

 

 

 

hlavné okno