Ing. Pavel Valábik (1955)

 

 

 

  absolvent Slovenskej vysokej školy technickej - stavebná fakulta, odbor konštrukcie a dopravné stavby, smer geotechnika a postgraduálneho štúdia na tému rekonštrukcia a modernizácia budov

 projek?nou ?innos?ou v odbore pozemné stavby a architektúra sa zaoberá sústavne od roku 1980

 

 

 

hlavné okno