Ing.Miroslav Hloben (1944)

 

 

 

 

 

 absolvent Slovenskej vysokej školy technickej - stavebná fakulta, odbor konštrukcie pozemných stavieb

 

 od roku 1967 pracuje v projekcii zaoberajúcej sa priemyselnými stavbami

 

 

- konate? firmy -

 

 

hlavné okno