Ing.Dagmar Danková (1966)

 

 

 

 

absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave - obchodná fakulta

 

od ukon?enia štúdia sa venuje ekonomickému a informa?nému systému obchodných spolo?ností 

 

vo firme pracuje od roku 1993

 

 

 

 

hlavné okno