Ing.Jozef Barát (1952)

 

 

 

 

 

 absolvent Slovenskej vysokej školy technickej - stavebná fakulta, odbor konštrukcie pozemných stavieb

 

 od roku 1977 pracuje v projekcii v oblasti ob?ianskych a priemyselných stavieb

 

 vykonáva aj inžiniersku ?innos? a stavebný dozor

 

- konate? firmy -

 

 

hlavné okno