Obsah:

 • kto sme:
  • inžinieri pre projektové služby
   • Ing. Hloben
   • Ing.Barát
   • Ing.Valábik
  • pozemné stavby a architektúra
   • Ing.Valábik
   • Ing.Vaší?ek
   • Ing.Hatalová
  • statika stavieb
   • Ing.Drob?na
  • stavebná fyzika požiarna ochrana
   • Ing.Bali
   • Ing.Jelen?iak
  • zdravotechnika plynové inštalácie
   • Ing.Baláži
   • p.Balážiová
   • Ing.Hatala
  • kúrenie a vzduchotechnika
   • p.Žitný
   • Ing.Hatala
  • technológia
   • Ing.Jelen?iak
   • Ing.Hatala
  • rozpo?ty
   • Ing.Vaší?ek
  • ekonomika firmy
   • Ing.Danková

 •  ÄŤo robĂ­me:
  • architektonická štúdia stavby
  • autorský dozor
  • ceny stavieb
  • inžinierska ?innos?
  • požiarna ochrana
  • projekt pre územné rozhodnutie stavby (zadanie stavby)
  • projekt stavby
  • statika stavieb
  • stavebná fyzika
  • stavebný dozor
  • zameranie stavieb

 •  kde sme:
  • mapa mesta
  • kontakty

 •  projekty a realizácie:
  • Administratívna budova firmy Rekonštrukta Nitra
  • Administratívna budova LiV Elektra Nitra
  • Autocentrum OPEL Nitra
  • Bramac Ivánka pri Nitre
  • Polyfunk?ný dom Nitra - Štefánikova trieda
  • Volkswagen - elektrické systémy s.r.o. Nitra
  • Volkswagen - elektrické systémy s.r.o. Nitra, závod Zlaté Moravce
  • Závod Automaty s.r.o. Šurany
  • Závod VAC Horná Streda
hlavné okno hlavné okno