inžinieri pre KPS projektanti  pozemných stavieb projektanti statiky
projektanti pre stavebnú fyziku


Firma ipros s.r.o. nitra sa zaoberá projektovaním stavieb a súvisiacou inžinierskou ?innos?ou bola založená v r.1992, jej trinás? zamestnancov zabezpe?uje všetky ?innosti potrebné k zhotoveniu kompletného projektu stavby

projektanti zdravotechniky
projektanti kúrenia a vzduchotechniky rozpočtári
hlavné okno projektanti technológie ekonómka firmy